Mini-aid (pomoc pro ministranty)    

 

 home

 svatí

 kostel

 mše svatá

 liturgie

 funkce ministrantů

  svátost a ministrant

 liturgický rok

 Chlapec Samuel přisluhoval Hospodinu pod Elim. Hospodin mluvil v té době zřídka a vidění nebylo častě. Jednoho dne spal Eli na svém místě; oči se mu počaly kalit, takže přestával vidět. Hospodinova lampa ještě nezhasla a Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa.

Tu Hospodin zavolal: ,,Samueli!" On odpověděl: ,,Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: ,, Tady jsem, volal jsi mě." On pravil ,,Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát.

Hospodin zavolal podruhé: ,,Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: ,,Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: ,, Nevolal jsem tě synu můj, vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově.

Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: ,,Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: ,,Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá." Samuel šel tedy spát na své místo.

Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: ,,Samueli, Samueli!"

A Samuel řekl: ,,Mluv, tvůj služebník poslouchá."   (1 Sam 3, 1-10)

 Nevíte si rady s něčím, co není na mé stránce? Napište mi na e-mail.